Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Dags att rekrytera? Lita inte alltid på magkänslan!

Cut-e an AON Company, Hamburg, 22.03.2019

CREDIT: www.patrick-lux.de 
Patrick Lux, Hamburg Germany, mobile +49 177 2403821, 
es gelten meine AGB, einsehbar unter www.patrick-lux.de/agbPatrickLux.pdf

Skrivet av Karolina Andersson

Alla arbetsgivare borde vara intresserade av att anställa de bästa, men tyvärr sållas många arbetssökande bort på grund av negativa fördomar - trots att det idag är lättare än någonsin att rekrytera objektivt.

I mitt arbete som psykolog stöter jag ofta på vetenskapliga studier som visar hur olika grupper diskrimineras när de söker jobb. Kvinnor upplever ofta att deras kompetens ifrågasätts. Äldre antas vara mindre flexibla. Om du har ett utländskt namn, speciellt arabiskt klingande, har du betydligt lägre chans att komma på en jobbintervju. Chansen minskar också om du är över 40 år. Vi vet även att många personer med funktionsvariation skulle kunna ha ett arbete, men inte får chansen att visa det.

Det finns också positiva fördomar. Till exempel uppfattas vältaliga, välklädda, och vackra personer som mer kompetenta, och vi tenderar att gilla de som liknar oss själva. Förklaringen till varför det är såhär är komplex. Men kort och gott kan vi konstatera att alla har fördomar.

Många verkar tro att det räcker att vara medveten om dem för att inte diskriminera, men det stämmer inte, eftersom processerna till stor del är undermedvetna. Forskning visar att de flesta av oss är betydligt sämre på att bedöma människor än vad vi själva tror. Sammantaget leder det här till att personer både ges möjligheter och väljs bort av helt fel anledningar, och det är såklart varken bra för samhället, arbetsgivaren eller individerna som drabbas.

Så hur är det möjligt att rekrytera objektivt?

Första steget för att rekrytera objektivt är att vara ödmjuk inför faktumet att både du, jag och andra har fördomar – det ingår i att vara människa. Nästa steg är att se hur fördomarna kan motverkas, och att begränsa utrymmet för ”magkänslan”.

Diskrimineringsombudsmannen har publicerat en bra skrift om detta som heter ”Hundra sätt att rekrytera utan att diskriminera”. I den kan man bland annat hitta följande tips:

Tester ger bättre resultat

Aon Assessment Sverige arbetar vi med vetenskapliga arbetspsykologiska tester, så därför tänkte jag gå in på den punkten lite extra. Arbetspsykologiska tester kan mäta en rad saker som behövs för att en person ska klara och trivas på jobbet, som personlighet, begåvning, och värderingar.

Eftersom arbetspsykologiska test numera kan genomföras digitalt har användningen ökat kraftigt senaste åren, speciellt bland företag som får många sökanden till sina roller. Ofta används testen tidigt i processen. På så sätt slipper arbetsgivaren gå igenom en stor mängd CV och kan snabbt och objektivt bedöma vilka som ska gå vidare i processen.

Forskning har länge visat att arbetspsykologiska tester leder till bättre rekryteringar, eftersom tester är betydligt bättre än människor på att förutspå vilka kandidater som kommer att lyckas i jobbet. Testerna har också visat sig öka mångfalden, eftersom de inte diskriminerar mot namn, bakgrund, ordval, eller utseende.

Objektiv rekrytering ökar konkurrenskraften och jämlikheten

Att rekrytera handlar inte bara om att hitta någon som kan göra jobbet, utan att välja ut den absolut bästa kandidaten bland alla sökande. Det är så vi bygger de mest framgångsrika företagen och organisationerna – och får ett mer rättvist samhälle.

För att Sverige och näringslivet ska stå sig i den globala konkurrensen har vi helt enkelt inte råd att välja bort folk av fel anledningar. Man kan därför hoppas att fler kommer inse värdet av objektiv rekrytering.

Referenser

Gästbloggare

Karolina Andersson

Karolina Andersson är leg. psykolog och seniorkonsult på AON Assessment Sverige. Hon arbetar med utveckling och implementering av rekryteringsprocesser och utvecklingssatser, samt utbildar HR-personal i användandet av arbetspsykologiska tester. Hon har tidigare också arbetat med utformning av test och som psykolog inom det kliniska området.

Kategori:

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Scroll to Top

Du får ⁨14⁩ dagar gratis provperiod och får tillgång till alla talanger. Du binder inte upp dig och väljer själv om du vill fortsätta efter att din period är slut.

(Ordinarie pris ⁨990 SEK⁩/mån)

Allt är helt gratis och du kan använda ditt digitala CV precis hur du vill. I plattformen kommer vi att hjälpa dig med att hitta dina styrkor, dina skills och massa mer!

(Helt gratis!)