loader image

About us at JobAgent®

Our starting point is that the labor market doesn't work anymore.

JobAgent® – Making potential available

People and job opportunities should be able to find one another in an easy way.

With focus on what actually matters; Bringing together all the potential that exists. What if, with the help of some smart AI and some collaborations with leading assessment companies could make it easier for jobseekers to make themselves searchable for the right job offers and at the same time help recruiters make better hiring decisions?

Nice to meet you 👋

Meet our awesome team

Read more about Cedrick

QA & Project Management

Read more about Asa

Full stack developer

Read more about Jade

Back end developer

Read more about Sean

Front end developer

Read more about Andrew

Back end & integrations developer

Read more about us

Get to know us better

Scroll to Top

Björn Elowson

CEO & Founder
Co-owner

Björn is a licensed psychologist and has a background as a consultant in the selection and assessment-space. He has been working with clients all over the world with everything from second opinions of CEOs in Sweden to assessment centers in China, to developing automated career guidance in London. Björn is known to be extraordinarily interested in how technology and psychology will blend in the future – despite his interest he is not able to actually see into the future.

Björn Elowson

CEO & Grundare
Delägare

Björn är legitimerad psykolog och har en bakgrund inom urval och assessment. Han har arbetat med kunder över hela världen med allt från personbedömningar av VD:ar i Sverige, assessment centers i Kina, till att utveckla automatiserad karriärvägledning i London. Björn är känd för att vara utomordentligt intresserad av hur teknik och psykologi kommer att smälta samman i framtiden – men trots hans genuina intresse så kan han faktiskt inte se in i framtiden.

Mats Wernheim

Head Of Growth & Founder
Co-owner

Mats is a serial entrepreneur with over 30 years of experience from SaaS, recruitment and staffing companies. He was the founder of the staffing company MAYDAY which later became ISS. The founder of JobAgent in 1999 which became Want. He is also the founder of the SaaS-company ZeroLime and also the founder of the inclusion and diversity initiative Jobbfestivalen. Mats would probably be known as the most visionary person there is and probably the most visionary person that has ever walked the earth.

Mats Wernheim

Head Of Growth & Grundare
Delägare

Mats har arbetat inom bemannings-och rekryteringsbranschen sedan 1991. Han är grundare av bemanningsföretaget MAYDAY, 1991 (ISS/MAYDAY) och JobAgent, 1999 (Want). Han är också grundare av SaaS-företaget ZeroLime samt initiativtagare till Jobbfestivalen. Mats skulle förmodligen bli känd som den mest visionära person som finns och som någonsin har vandrat på denna jord.

Frida Bredesen

UI/UX Designer & Webmaster

Frida has been working as a freelance designer for the last 3 years running her own company from scratch. She has been working with design including web, UI, UX and everything in between. One could almost say that she has a magical power – everything she works with turns out all nice and graphically beautiful. So imagine that someone would ask her ”Hey! We have this super innovative platform, packed with some smart AI and more. Could you make it extraordinarily nice and user friendly?”. Well we already know her answer..

Frida Bredesen

Creative Director

Frida har jobbat som frilansdesigner under de senaste 3 åren genom hennes egna bolag. Man skulle nästan kunna säga att hon har en magisk kraft – allt som hon jobbar med blir grafiskt jättefint. Så tänk dig om någon skulle fråga henne “Vi har en superinnovativ plattform, kan du göra den extraordinärt fin och användarvänlig?”. Vi vet redan vad hon svarade..

Fredrik Niemelä

CPO
Co-owner

Fredrik holds a degree as a professor in computer science, he was one of the few that built Spotify from the ground. He later become Product Development Director at Spotify where he was directly responsible for all product development efforts to consumers, including the Spotify client, web site and new platforms, coordinating between all stakeholders regarding product development. Fredrik has also been the architect behind the assessment platform Ascend (owned by Assessio), and also the founder of the coding-assessment company Kattis. He can easily be spotted since he almost always carries a cowboy hat.

Cedrick Lariosa

QA & Project Management

Cedrick is an experienced team leader with many years of work experience in product development and quality assurance. He has a strong leadership and engagement in delivering high quality software. On his spear time he is spear fishing exotic sea animals.

Cedrick Lariosa

QA & Project Management

Cedrick är en erfaren teamledare med många års arbetserfarenhet inom produktutveckling och kvalitetssäkring. Han har ett starkt ledarskap och engagemang för att leverera mjukvara av hög kvalitet. På sin fritid tycker han om att fiska exotiska havsdjur med sitt spjut.

Asa Bain

Full Stack Developer

Asa has experience from developing both front- and back end for multiple different clients. He is a full stack developer and highly experienced in all different technologies. When he is not working, he is teaching kids how to play different musical instruments.

Asa Bain

Full Stack Utvecklare

Asa har erfarenhet av att utveckla både front- och backend för flera olika kunder. Han är en full stack-utvecklare och mycket erfaren inom alla olika tekniker. När han inte arbetar lär han barnen att spela olika musikinstrument.

Jade Palco

Back-End Developer

Jade is an experienced back-end developer. He is highly engaged in making ideas become reality. He is active in many different developer-communities. Besides of tech he also loves spending a lot of time outdoors – he is with that said an outdoorsy developer.

Jade Palco

Back-End Utvecklare

Jade är en erfaren back-end-utvecklare. Han är mycket engagerad i att göra idéer till verklighet. Han är aktiv i många olika utvecklargemenskaper. Förutom teknik älskar han också att spendera mycket tid utomhus – han är med det sagt en utomhusutvecklare.

Sean Ramones

Front-End Developer

Sean has been working with development in different industries but mostly within e-commerce. He is the most structured developer in the team and is our own front-end expert. Despite his structured side he describes himself as a rocker.

Sean Ramones

Front-End Utvecklare

Sean har arbetat med utveckling inom olika branscher men mest inom e-handel. Han är den mest strukturerade utvecklaren i teamet och är vår egen front-end-expert. Trots sin strukturerade sida beskriver han sig själv som en rocker.

Andrew Vincoy

Back-End & Integrations Developer

Andrew has developed software solutions for several Swedish customers. He has experience both on the front and back. He is our technical expert when it comes to integrations. When he is not working, he spends most of his time with his family.

Andrew Vincoy

Back-End & Integrationsutvecklare

Andrew har utvecklat mjukvarulösningar för flera svenska kunder. Han har erfarenhet både på fram- och baksidan. Han är vår tekniska expert när det gäller integrationer. När han inte arbetar tillbringar han mest av sin tid med sin familj.

Fredrik Niemelä

CPO
Delägare

Fredrik var en av dem som byggde Spotify från grunden. Han blev senare Product Development Director på Spotify där han var direkt ansvarig för alla produktutvecklings insatser till konsumenter, inklusive the Spotify-client, webbplatsen och nya plattformar. Du kan lätt känna igen Fredrik eftersom han nästan alltid bär cowboyhatt.

Viktoria Flygare

CMO
Delägare

Viktoria är en av de absoluta pionjärerna inom Talent Management i Sverige. Hon har sen slutet på 90-talet arbetat i gränslandet rekrytering, kommunikation och processutveckling. I rollen som rådgivare, projektledare och HR-chef har Viktoria skapat talang- och karriärplattformar, tagit fram rekryteringsstrategier samt massa annat. Om någon av oss fastnar i en fråga, då är det hon man vänder sig till.

Are you interested in new job opportunities?

Do you want to find new talents to hire?